De ventilator-snelheid van de binnenunit blijft op dezelfde stand.

De ventilator snelheid blijft in de hoogste stand hangen, wat is er aan de hand?

Gaat de airco automatisch naar de hoogste ventilatorstand en reageert de airconditioning niet meer op verschillende ventilatorsnelheden? Dan is de airco op een beveiligingstand gegaan. Dit gebeurt als de unit op koelfunctie wordt gebruikt bij lage buitentemperaturen. Dit is meestal bij een temperatuur van 8° of lager.

Bij temperaturen van 8° of lager schakelt de airco deze in beveiliging om te voorkomen dat er niet verdampt koelmiddel in vloeistofvorm dichtbij de compressor in het buitendeel kan komen. Dit zou namelijk schade aan de compressor kunnen veroorzaken. Deze beveiliging is dus om deze reden ook niet aan te passen of uit te schakelen.